Stranica je trenutno u rekonstrukciji!
ROG d.o.o.
Adresa:
B.Radića 147
42000 Varaždin
Telefon:
+385 042/261-831
Fax:
+385 042/261-833
Matični broj :
3832872

OIB:
39483344029
Žiro račun :
IBAN: HR4924840081100343896 RBA
Mail: